צור קשר +1 514 288 1997
The Global Leader in
Residence and Citizenship by Investment

תנאי השימוש באתר

אנא קרא בעיון את תנאי השימוש הבאים ("התנאים") לפני השימוש באתר זה.

1. המידע שאתה מספק לנו

Henley Global, https://www.henleyglobal.com/ , ("האתר") הוא אתר המופעל על ידי Henley & Partners Group Holdings Ltd. ("אנו", "אותנו", "שלנו" או "Henley"). Henley & Partners היא חברה בערבון מוגבל הרשומה ומאוגדת על פי חוקי מלטה, הרשומה תחת מספר חברה C 58006 וממוקמת במשרד שלנו בסנט ג'וליאן:

Pendergardens Business Tower
St. Andrews Road
St. Julian‘s, STJ 9023
Malta (מלטה)

ליצירת קשר, התקשר לקו השירות שלנו בטלפון + 356 2138 7400.

2. על ידי שימוש באתר שלנו, אתה מביע את הסכמתך לתנאים אלה

על ידי שימוש באתר שלנו, אתה מאשר שאתה מקבל את התנאים שלנו ושאתה מסכים לציית להם ומחויב להם מבחינה משפטית. תהליך זה ייכנס לתוקפו עם השימוש הראשון שלך באתר.

לכן חשוב שתקרא את התנאים בעיון. אנו ממליצים להדפיס עותק של תנאים אלה לעיון עתידי.

3. ישנם תנאים נוספים שעשויים לחול עליך

תנאים אלה מתייחסים למסמכי מדיניות הנוספים הבאים, שתנאיהם גם חלים על השימוש שלך באתר שלנו:

 • מדיניות הפרטיות שלנו, המגדירה את התנאים שבהם אנו מעבדים כל מידע אישי שאנו אוספים ממך או שאתה מספק לנו. עליך לקרוא בעיון את מדיניות הפרטיות הזו כדי להבין כיצד ומדוע הנתונים שלך מעובדים ומה זכויות הנתונים שלך.
 • מדיניות קבצי ה-Cookie שלנו, שמגדירה מידע על קבצי ה-Cookie באתר שלנו וכיצד אנו משתמשים בהם, כמו גם כיצד אנו אוספים ומשתמשים בכתובת פרוטוקול האינטרנט שלך (IP).

4. אנו עשויים לבצע שינויים בתנאים אלה

אנו משנים תנאים אלה מעת לעת. בכל פעם שתרצה להשתמש באתר שלנו, אנא בדוק את התנאים הללו כדי לוודא שאתה מבין את התנאים החלים עליך באותו זמן וכדי להיות מודע לכל שינוי שבוצע.

השימוש שלך באתר, לאחר שינוי תנאים אלה, מעיד על כך שאתה מסכים לתנאים המעודכנים וכי אתה מסכים לציית לתנאים המעודכנים ולהיות מחויב להם מבחינה משפטית.

תנאים אלה עודכנו לאחרונה בפברואר 2021.

5. אנו עשויים לבצע שינויים באתר שלנו

אנו עשויים לעדכן ולשנות את האתר שלנו מעת לעת כדי לשקף שינויים במוצרים או בשירותים שלנו, בצרכי המשתמשים שלנו ובסדרי העדיפויות העסקיים שלנו.

אנו נשתדל לתת לך הודעה בזמן סביר על כל שינוי משמעותי.

6. אנו עשויים להשעות או לבטל את האתר שלנו

האתר שלנו זמין ללא תשלום. איננו מבטיחים שהאתר שלנו, או כל תוכן בו, יהיה תמיד זמין או ללא שיבושים. אנו עשויים להשעות, לבטל או להגביל את הזמינות של האתר שלנו כולו או חלק ממנו מסיבות עסקיות ותפעוליות. נשתדל לשלוח לך הודעה בזמן סביר על כל השעיה או ביטול.

אתה גם אחראי להבטיח שכל האנשים שניגשים לאתר שלנו דרך חיבור האינטרנט שלך מודעים לתנאים אלה ולתנאים והגבלות רלוונטיים אחרים ושהם מצייתים להם.

7. כיצד אתה רשאי להשתמש בחומר המופיע באתר שלנו

אנו הבעלים או בעלי הרישיון של כל זכויות הקניין הרוחני באתר שלנו ושל החומר המתפרסם בו, לרבות כל לוגו ומוצרים המוצגים באתר. האתר, יחד עם חומר ותכנים כאמור, מוגנים בחוק ברחבי העולם. כל הזכויות שמורות.

באפשרותך להדפיס עותקים חד פעמיים ולהוריד תקצירים של כל עמוד/ים מהאתר שלנו לשימושך האישי. אתה יכול גם למשוך את תשומת לבם של אחרים בארגון שלך לתוכן המתפרסם באתר שלנו.

אין לשנות את העותקים המודפסים או הדיגיטליים של חומרים כלשהם שהדפסת או הורדת בכל דרך, ואין להשתמש באיורים, תמונות, רצפי וידאו או אודיו, או בכל גרפיקה בנפרד מכל טקסט נלווה.

יש להכיר תמיד במעמדנו (ובמעמד של כל תורמים מזוהים) כמחברי התוכן באתר שלנו.

אין להשתמש באף חלק מהתוכן באתר שלנו למטרות מסחריות מבלי לקבל רישיון לעשות זאת מאתנו או מבעלי הרישיונות שלנו.

אם תדפיס, תעתיק או תוריד חלק כלשהו מהאתר שלנו תוך הפרת תנאים אלה, זכותך להשתמש באתר שלנו תיפסק באופן מיידי ועליך, לפי בחירתנו, להחזיר או להשמיד עותקים כלשהם של החומרים שיצרת או הורדת.

8. אל תסתמך על מידע באתר זה

על אף שאנו עושים מאמצים סבירים לעדכן את המידע באתר שלנו, איננו מציגים כל מצב ואיננו מעניקים כל אחריות או ערבויות, בין אם במפורש או במשתמע, שהמידע והתוכן (או כל חלק ממנו) באתר שלנו מדויקים, מלאים, או מעודכנים.

9. איננו אחראים לאתרים שאליהם אנו מספקים קישורים

כאשר האתר שלנו מכיל קישורים לאתרים ומשאבים אחרים המסופקים על ידי צדדים שלישיים, קישורים אלה מסופקים למידע שלך בלבד.

אין לפרש קישורים כאלה כאישור מאתנו לאותם אתרים מקושרים או מידע שאתה עשוי לקבל מהם. אין לנו שליטה על התוכן של אתרים או משאבים אלה.

10. אחריות

אתה מסכים בזאת כי במידה המירבית האפשרית על פי חוק, Henley, השותפים המסונפים שלנו, השותפים העסקיים, הסוכנים, הקבלנים, קבלני המשנה וספקי השירותים אינם נותנים אחריות (בין במפורש ובין במשתמע), ערבויות או תנאים בנוגע לשימוש שלך באתר שלנו. אתה מבין שהשימוש באתר שלנו הוא על אחריותך בלבד וכי העיצוב והזמינות של האתר הם על בסיס "כפי שהוא" ו-"כפי שהוא זמין".

איננו מבטיחים את הדיוק או עדכניות המידע הזמין באתר שלנו. במידת האפשר על פי החוק, אנו לא כוללים אחריות מפורשת או משתמעת, לרבות, ללא הגבלה, לביצועים, סחירות, איכות מספקת, התאמה למטרה מסוימת ואי-הפרה של זכויות רוחניות של צד שלישי.

אתה מאשר ומקבל שמערכות המחשב והתקשורת אינן נטולות תקלות, כי שיבושים עלולים להתרחש וכי ייתכנו תקופות של השבתה. אתה גם מאשר כי איננו מתחייבים לכך שלא יתרחשו שיבושים בעת שימושך באתר או שהשירותים הניתנים על ידי האתר יעמדו בדרישות שלך ו/או ישיגו את התוצאות המיועדות, או שהאתר יהיה תואם או יעבוד עם תוכנת צד שלישי כלשהי, דפדפנים, יישומים או שירותי צד שלישי.

אנו לא מבטיחים שהשימוש שלך באתר יתרחש ללא שיבושים, יהיה עדכני, מאובטח או נטול שגיאות או שלא יתרחש אובדן תוכן, וגם איננו מבטיחים כל חיבור או שידור מרשתות מחשבים.

כמו כן, אתה מאשר ומקבל ללא תנאי את הסיכון שהשימוש באתר עלול להשפיע על השימושיות של תוכנות או יישומים של צד שלישי וכי הסיכון כולו באשר לאיכותם וביצועיהם מוטל עליך בלבד.

שום מידע או ייעוץ בעל פה או בכתב שעשויים להיות מסופקים על ידינו או על ידי כל אחד מהנציגים המורשים, המשווקים או המפיצים שלנו, לא יתפרש, בשום מצב, כחריגה או סטייה מכתבי הוויתור לעיל.

11. הגבלת אחריות

בין אם אתה צרכן או משתמש עסקי:

אנו לא שוללים או מגבילים את החבות שלנו כלפיך בכל דרך שעלולה להיות שלא על פי חוק. הדבר כולל אחריות למוות או פציעה אישית שנגרמה מרשלנות שלנו או רשלנות של העובדים, הסוכנים או קבלני המשנה שלנו וכן בגין הונאה או מצג שווא במרמה.

אם אתה משתמש עסקי:

אנו לא כוללים את כל התנאים המשתמעים, ההתחייבויות, הייצוגים או תנאים אחרים שעשויים לחול על האתר, או כל מידע או תוכן בהם.

Henley, השותפים המסונפים שלנו, השותפים העסקיים, הסוכנים, הקבלנים, קבלני המשנה וספקי השירות שלנו לא יהיו אחראים כלפיך לכל אובדן או נזק, בין אם בחוזה, בנזיקין (כולל רשלנות), הפרת חובה חקוקה, או בכל דרך אחרת, אפילו אם צפוי להתעורר במסגרת או בקשר עם:

 • שימוש או חוסר יכולת להשתמש באתר
 • שימוש או הסתמכות על כל מידע או תוכן המוצגים באתר

בפרט, אף אחד מאנשים אלה לא יישא באחריות לכל נזק תוצאתי, מקרי או עונשי, לרבות, ללא הגבלה:

 • אובדן רווחים, מכירות, עסקים או הכנסות
 • הפרעה עסקית
 • אובדן חיסכון צפוי
 • אובדן הזדמנות עסקית, רצון טוב או מוניטין
 • כל הפסד או נזק עקיף או תוצאתי אחר

12. אנו לא אחראים על וירוסים ואסור לך להכניס אותם

אנו לא מבטיחים שהאתר שלנו יהיה מאובטח או נקי מבאגים, וירוסים או תוכניות זדוניות אחרות.

אתה אחראי להגדיר את טכנולוגיית המידע, תוכניות המחשב והפלטפורמה שלך כדי לגשת לאתר שלנו. עליך להשתמש בתוכנה נגד וירוסים משלך.

אין לעשות שימוש לרעה באתר שלנו על ידי הכנסת וירוסים, סוסים טרויאניים, תולעים, פצצות לוגיות או חומר אחר שהוא זדוני או מזיק מבחינה טכנולוגית, בכוונת תחילה. אסור לך לנסות לקבל גישה בלתי מורשית לאתר שלנו, לשרת שבו מאוחסן האתר שלנו או לכל שרת, מחשב או מסד נתונים המחוברים לאתר שלנו. אין לתקוף את האתר שלנו באמצעות תקיפה מסוג מניעת שירות או תקיפה מבוזרת מסוג מניעת שירות.

יתר על כן, אין: 

 • להשתמש בכל רובוט, עכביש, מגרד או אמצעי אוטומטי אחר כדי לגשת לאתר לכל מטרה
 • לקצור או לאסוף בצורה אחרת מידע משתמש שנמצא באתר

אנו נדווח על כל הפרה כזו לרשויות אכיפת החוק הרלוונטיות, ונשתף פעולה עם רשויות אלו על ידי חשיפת זהותך בפניהן. במקרה של הפרה כזו, זכותך להשתמש באתר שלנו תיפסק באופן מיידי.

13. כללים לגבי קישור לאתר שלנו

אתה רשאי לקשר לדף הבית שלנו, בתנאי שתעשה זאת באופן הוגן וחוקי שאינו פוגע במוניטין שלנו או מנצל (או מנסה לנצל) אותו, בין אם בכוונה או אחרת.

אסור לך ליצור קישור באופן כזה שיציע כל צורה של שיוך, אישור או תמיכה מצדנו כאשר הם לא קיימים.

אין ליצור קישור לאתר שלנו בכל אתר שאינו בבעלותך.

אין למסגר את האתר שלנו באף אתר אחר, כמו כן אין ליצור קישור לחלק כלשהו באתר שלנו מלבד דף הבית.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל את הרשאת הקישור ללא הודעה מוקדמת.

אם ברצונך לקשר או לעשות שימוש כלשהו בתוכן באתר שלנו מלבד זה שצוין לעיל, צור איתנו קשר בטלפון + 356 2138 7400 כדי לדון בנושא זה.

14. הדין החל על מחלוקות

תנאים אלה, הנושא שלהם והיווצרותם כפופים לחוקי מלטה. אתה מסכים בזאת שלבתי המשפט של מלטה תהיה סמכות שיפוט בלעדית בכל עניין כזה.

15. זכויות הקניין הרוחני שלנו

אינך מורשה להשתמש בזכויות הקניין הרוחני שלנו ללא אישורנו המפורש מראש, אלא אם הן מהוות חלק מחומר שאתה משתמש בו כפי שמותר במסגרת הסעיף "כיצד אתה רשאי להשתמש בחומר באתר שלנו" (כמפורט בסעיף 7 לעיל).

אנו משתמשים בקבצי Cookie כדי להעניק לך את החוויה הטובה ביותר האפשרית. לחץ על "קבל הכל" כדי להמשיך כמפורט, או לחץ על "אפשר בחירה" כדי לבחור את סוגי קבצי ה-Cookie שתקבל. למידע נוסף, בקר ב מדיניות קבצי Cookie.

Loading...