Liên hệ +1 514 288 1997
The Global Leader in
Residence and Citizenship by Investment

Chính Sách Cookie

Bạn có thể quản lý tùy chọn cookie của mình bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào nút bên dưới.

Giới Thiệu

Vui lòng đọc kỹ chính sách sau để hiểu cách thức và lý do trang web này sử dụng địa chỉ giao thức Internet của bạn (sau đây gọi là “Địa chỉ IP”) và cookies. Bạn phải đồng ý để truy cập và duyệt trang web https://www.henleyglobal.com (“trang Web”). Nếu bạn không chấp nhận các quy định của Chính Sách Cookie này, bạn phải thoát khỏi trang web ngay lập tức.

Cập nhật lần cuối: tháng 4 năm 2024

(Sau đây gọi là “Chính sách Cookie”)

Henley & Partners Group Holdings Limited (”Chúng tôi”, “Chúng ta” “Của Chúng tôi ” hoặc “Henley”) (với số đăng ký công ty C 58006) thu thập hai loại thông tin về bạn khi bạn sử dụng trang Web : (i) thông tin cá nhân, bao gồm tên và địa chỉ email của bạn và (ii) thông tin tổng hợp, thông tin này được xuất ra từ các hoạt động mà Chúng tôi định sẵn liên quan đến Cookies và Địa chỉ IP của người dùng.

Các hoạt động của chúng tôi liên quan đến việc thu thập và xử lý thông tin cá nhân đó được nêu trong Chính Sách Quyền Riêng Tư của Chúng tôi.

Tương ứng, các thông lệ mà Chúng Tôi áp dụng liên quan đến việc tạo thông tin tổng hợp (như đã đề cập ở trên) được mô tả ở đây trong Chính Sách Cookie của Chúng tôi. Để có thể duyệt và sử dụng trang Web, cũng như nền tảng trực tuyến mà bạn và người dùng được kết nối bằng trang Web, bạn phải đồng ý tuyệt đối với các thông lệ được nêu ở đây

Phần 1: Địa chỉ IP

Điều Gì Xảy Ra Khi Bạn Truy Cập Trang Web

Mỗi khi bạn kết nối với internet hoặc nếu bạn sử dụng kết nối luôn bật, chẳng hạn như băng thông rộng hoặc ADSL, khi bạn khởi động hoặc khởi động lại máy tính của mình, bạn sẽ tự động được gán một số nhận dạng duy nhất được gọi là Địa Chỉ IP. Địa chỉ IP này chứa thông tin liên quan đến vị trí máy tính của bạn trên internet (quốc gia xuất xứ của bạn) và tên nhà cung cấp dịch vụ internet (“ISP”), được trang Web của Chúng Tôi tự động ghi lại.

Địa chỉ IP là gì?

Khi bạn bắt đầu phiên truy cập internet lần đầu tiên (nghĩa là máy tính của bạn được kết nối với internet), máy tính của bạn sẽ tự động được gán một số duy nhất (thường nằm trong vùng 9 hoặc 10 số thập phân), được gọi là Địa chỉ IP. Đây là địa chỉ duy nhất của máy tính bạn trên internet. Nếu không có Địa chỉ IP như vậy, các trang web sẽ không thể cung cấp nội dung của chúng cho bạn vì chúng không thể tìm thấy máy tính của bạn trên internet. Do mỗi khi bạn ngắt kết nối và kết nối lại với internet, một Địa chỉ IP mới sẽ tự động được gán cho máy tính của bạn nên các Địa chỉ IP vốn không có khả năng xác định bạn là một cá nhân.

Tuy nhiên, Địa chỉ IP chứa thông tin liên quan đến vị trí máy tính của bạn trên internet (quốc gia của bạn) và tên ISP của bạn.

Chúng tôi thu thập Địa chỉ IP của bạn như thế nào?

Mỗi khi bạn truy cập một trang trên trang Web của Chúng tôi, máy tính của bạn sẽ gửi một thông báo đến trang Web của Chúng tôi để yêu cầu cung cấp nội dung. Thông báo này được gửi từ máy tính của bạn cũng kèm theo Địa chỉ IP của bạn dưới dạng “địa chỉ hoàn trả” giúp Trang web có thể tìm thấy máy tính của bạn để gửi nội dung được yêu cầu. Máy chủ web của chúng tôi tự động ghi lại tất cả các tin nhắn này.

Chúng tôi làm gì với Địa chỉ IP của bạn?

Khi Chúng tôi ghi lại Địa chỉ IP của bạn, dữ liệu được thu thập sẽ được nhóm lại với các Địa chỉ IP được ghi lại khác để cung cấp cho Chúng tôi số liệu thống kê về vị trí địa lý của những người truy cập trang Web của Chúng tôi, thời gian họ ở lại trang Web, những trang thông tin được xem nhiều nhất và vì các mục đích thống kê khác.

Chúng tôi tự động thu thập địa chỉ IP của bạn và lưu trữ nó trong tệp nhật ký. Các tệp này cũng chứa thông tin liên quan đến loại trình duyệt, ISP, hệ điều hành, mốc ngày/giờ, dữ liệu luồng nhấp chuột và các tệp được xem trên trang Web của Chúng tôi. Việc thu thập loại thông tin này cho phép Chúng tôi tạo thông tin tổng hợp cho các mục đích của trang Web của Chúng tôi, bao gồm các xu hướng và hoạt động trực tuyến tổng thể của người dùng (chẳng hạn như số lượng khách truy cập duy nhất, các trang truy cập thường xuyên nhất hoặc cụm từ tìm kiếm được nhập). Nó cũng cho phép Chúng tôi quản trị trang Web của mình, chẩn đoán bất kỳ sự cố máy chủ tiềm ẩn nào, phân tích xu hướng và số liệu thống kê của khách truy cập và hỗ trợ Chúng tôi cung cấp cho bạn trải nghiệm internet tốt hơn. Địa chỉ IP không được lưu trữ lâu hơn mức cần thiết cho các mục đích đã nêu ở trên.

Phần 2: Cookies

Thông tin về việc sử dụng cookies của chúng tôi

Trang web của Chúng tôi sử dụng cookies để phân biệt những người dùng khác nhau trên trang Web của Chúng tôi. Chúng cho phép Chúng tôi phân tích các xu hướng và quản trị trang Web để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhẩt khi bạn duyệt trang Web và đồng thời cải thiện trang Web.

Cookie là một tệp nhỏ gồm các chữ cái và số mà Chúng tôi lưu trữ trên trình duyệt hoặc ổ cứng máy tính của bạn nếu bạn đồng ý. Cookies chứa thông tin được chuyển đến ổ cứng máy tính của bạn. Cookie cho phép trang web ghi nhớ những người dùng đã truy cập. Nếu không có cookie, mỗi khi bạn mở một trang web mới, máy chủ lưu trữ trang đó sẽ coi bạn như một khách truy cập hoàn toàn mới. Cookies cho phép Chúng tôi ghi nhớ các tùy chọn tùy chỉnh của bạn, chẳng hạn như tùy chọn ngôn ngữ của bạn và cho phép bạn hoàn thành các tác vụ mà không cần phải nhập lại thông tin của mình khi duyệt để giúp việc duyệt trên trang Web của Chúng tôi dễ dàng hơn.

Chúng tôi sử dụng các cookies sau:

  • Cookie Thực sự Cần thiết: Những cookie này được thiết lập để cung cấp dịch vụ, ứng dụng hoặc tài liệu đã yêu cầu. Nếu không có những cookie này, yêu cầu của quý vị không thể gửi đúng cách được. Chúng thường được thiết lập để quản lý các hành động do quý vị thực hiện, chẳng hạn như yêu cầu các yếu tố hình ảnh trang mạng, tài liệu các trang hoặc thông tin đăng nhập/đăng xuất của người sử dụng. Chúng tôi cũng có thể sử dụng những cookie này để thiết lập các chức năng thiết yếu nhằm đảm bảo tính bảo mật và hiệu quả của dịch vụ đã yêu cầu, như xác thực và yêu cầu cân bằng tải.
  • Cookie Chức năng: Những cookie này do chúng tôi hoặc các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba mà chúng tôi sử dụng để triển khai các chức năng bổ sung hoặc để nâng cao các tính năng và hiệu năng trang mạng, tuy nhiên chúng không liên quan trực tiếp đến dịch vụ quý vị đã yêu cầu. Các dịch vụ và chức năng do những cookie này triển khai hỗ trợ các tính năng như khung văn bản đã điền tự động, nền tảng trò chuyện trực tiếp trên mạng, các biểu mẫu không cần thiết và các thông số bảo mật tùy chọn như đăng nhập một lần (SSO).
  • Cookie Hệu năng: Những cookie này được thiết lập để xác định số lượng khách truy cập trang mạng. Thông tin thu thập được bằng những cookie này được sử dụng trong các hoạt động đo lường KPI của trang mạng hoặc phần mềm, chẳng hạn như hiệu năng. Với việc sử dụng những cookie này, chúng tôi có thể đếm số lượt truy cập và các nguồn lưu lượng truy cập để cải thiện hiệu năng trang mạng và ứng dụng của chúng tôi. Nếu quý vị không cho phép những cookie này, chúng tôi sẽ không biết khi nào quý vị đã truy cập trang mạng của chúng tôi.
  • Cookie nhắm mục tiêu: Những cookie này do các đối tác quảng cáo của chúng tôi thiết lập để cung cấp dữ liệu phân tích quảng cáo theo hành vi và tiếp thị lại. Họ thu thập bất kỳ loại thông tin duyệt web nào cần thiết để tạo hồ sơ và hiểu thói quen người sử dụng nhằm phát triển thói quen quảng cáo cá nhân và cụ thể. Hồ sơ được tạo ra liên quan đến sở thích và hành vi duyệt web của quý vị được sử dụng để tùy chỉnh quảng cáo quý vị nhìn thấy khi truy cập các trang mạng khác.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về các cookies riêng lẻ mà Chúng tôi sử dụng và mục đích mà Chúng tôi sử dụng chúng trong bảng bên dưới:

Tên

(Các) tập tin

Mục đích

Tuổi thọ

Lựa chọn không tham gia

Cookie Thực sự Cần thiết

Phiên

october_session

Cookie được sử dụng để lưu thông tin được tạo vào bộ đệm và tăng tốc trang Web.

Hết hạn khi đóng phiên trình duyệt.

Không


ARRAffinitySameSite
ARRAffinity

Cookie được sử dụng để giữ trạng thái giữa các máy chủ.

Hết hạn khi đóng phiên trình duyệt.

Không


PHPSESSIONID

Cookie này là tham chiếu đến một phiên duy nhất cho phiên duyệt web hiện tại. Không có dữ liệu cá nhân nào được lưu trữ trong đó.

Hết hạn khi đóng phiên trình duyệt.

Đúng


reCAPTCHA

Cookie này được đặt bởi Google reCAPTCHA, bảo vệ trang web của chúng tôi khỏi lạm dụng.

Sáu tháng.

Không

Cookie Chức năng

cookietype

Cookies được sử dụng để xác định xem người dùng có chấp nhận cookies hay không và loại cookies nào người đó cho phép sử dụng.

Hết hạn sau 730 ngày.

Không

Vị trí

locationCode
locationHash

Các cookies được sử dụng để lưu trữ quốc gia của bạn được sử dụng cho một số tính năng nhất định mà trang Web cung cấp.

Hết hạn khi đóng phiên trình duyệt.

Đúng


NID

Cookie của bên thứ ba do Google cài đặt cho phép Chúng tôi sử dụng Google Font API.

Được xác định bởi bên thứ ba.

Đúng

Cookie Hệu năng


ai_session
ai_user

Đây là các cookies của bên thứ ba do Microsoft cài đặt để sử dụng cho việc ghi nhật ký lỗi và kỹ thuật đo lường từ xa

Được xác định bởi bên thứ ba.

Đúng

Cookie nhắm mục tiêu

Chiến dịch tiếp thị

tracker[ad]
tracker[exp]
tracker[url]
Histracker

_gidhp

Các cookies được sử dụng cho mục đích theo dõi chiến dịch tiếp thị.

Hết hạn sau 30 ngày.
Hết hạn sau 1 ngày.

Đúng

Phân tích

_ga
_gat_UA-786247-11
_gid
1P_JAR
ANID
CGIC
CGIC
CONSENT
DV
_gcl_au

Đây là các cookies của bên thứ ba do Google cài đặt cho phép Chúng tôi sử dụng dịch vụ Google Analytics và Adsense.

Được xác định bởi bên thứ ba.

Đúng

Teads

teads

Cookie Teads được sử dụng cho mục đích theo dõi chiến dịch tiếp thị.
xin vui lòng xem của họ Chính sách bảo mật để biết thêm thông tin.

Hết hạn sau 60 ngày.

Đúng

Microsoft

UET

These are third party cookies placed by Microsoft used for Bing Ad tracking

Determined by the third party.

Đúng


Xin lưu ý rằng các bên thứ ba (bao gồm mạng quảng cáo và nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài như dịch vụ phân tích lưu lượng truy cập web) cũng có thể sử dụng cookies mà Chúng tôi không có quyền kiểm soát. Những cookies này có thể là cookies phân tích hoặc cookies mục tiêu.

Bạn có thể chặn cookies bằng cách kích hoạt cài đặt trên trình duyệt của mình cho phép bạn từ chối cài đặt của tất cả hoặc một số cookies. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng cài đặt trình duyệt của mình để chặn tất cả các cookies (bao gồm cả các cookies thiết yếu), bạn có thể không truy cập được toàn bộ hoặc một phần trang Web của Chúng tôi. Ngoài ra, một số phần của trang Web có thể không hoạt động bình thường nếu bạn chọn không chấp nhận cookies.

Bạn có thể kiểm soát việc sử dụng cookies ở cấp trình duyệt cá nhân. Nếu bạn từ chối cookie, bạn vẫn có thể sử dụng trang Web của Chúng tôi, nhưng khả năng sử dụng một số tính năng hoặc khu vực trên trang Web của Chúng tôi có thể bị hạn chế. Nhiều trình duyệt cho phép bạn duyệt web ở chế độ riêng tư nên nhờ đó cookies sẽ tự động bị xóa sau khi bạn truy cập trang web. Sau đây là danh sách các trình duyệt phổ biến nhất và cách bạn có thể kích hoạt tính năng duyệt web riêng tư:

  • Internet Explorer 8 và các phiên bản mới hơn: Ở chế độ riêng tư
  • Safar 2 và các phiên bản mới hơn: Điều hướng/Duyệt web riêng tư
  • Firefox 3.5 và các phiên bản mới hơn: Điều hướng/Duyệt web riêng tư
  • Google Chrome 10 và các phiên bản mới hơn: Ẩn danh

Thông tin thêm về cookies có thể được tìm thấy trên các trang web khác nhau như www.allaboutcookies.org

Chúng tôi sử dụng cookies để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất có thể. Nhấp vào Chấp nhận tất cả để tiếp tục như được chỉ định hoặc nhấp vào Cho phép lựa chọn để chọn loại cookies bạn chấp nhận. Để biết thêm thông tin vui lòng truy cập ... của chúng tôi Chính sách Cookies.

Loading...