Liên hệ +1 514 288 1997
The Global Leader in
Residence and Citizenship by Investment

Điều Khoản Sử Dụng Trang Web

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng sau đây (“Điều khoản”) trước khi sử dụng trang Web này.

1. Thông tin bạn cần cung cấp cho Chúng tôi

Henley Global, https://www.henleyglobal.com/, ("trang Web") là một trang web được điều hành bởi Henley & Partners Group Holdings Ltd. ("Chúng tôi", "Chúng ta", "Của Chúng tôi" hoặc "Henley" ). Henley & Partners là một công ty trách nhiệm hữu hạn được đăng ký và thành lập theo luật của Malta, được đăng ký theo số công ty C 58006 và có trụ sở tại văn phòng St. Julian của Chúng tôi:

Tháp Pendergardens Business, Tầng 2
Đường Saint Andrews, Paceville
St. Julian's, STJ 9023
Malta

Để liên hệ với Chúng tôi, vui lòng gọi đến đường dây dịch vụ của Chúng tôi theo số + 356 2138 7400.

2. Khi sử dụng trang Web của Chúng tôi, bạn phải chấp nhận các Điều Khoản sau

Khi sử dụng trang Web của Chúng tôi, bạn chấp nhận các Điều Khoản, đồng ý tuân thủ và bị các Điều Khoản ràng buộc về mặt pháp lý. Quá trình này sẽ có hiệu lực ngay khi bạn sử dụng trang Web lần đầu tiên.

Do đó, bạn phải đọc thật kỹ các Điều khoản này. Chúng tôi khuyên bạn nên in một bản sao của các Điều Khoản này để tham khảo về sau.

3. Các Điều Khoản khác có thể áp dụng cho bạn

Các Điều khoản này đề cập đến các chính sách bổ sung sau đây, và cũng áp dụng cho việc bạn sử dụng trang Web của Chúng tôi:

 • Chính sách Quyền Riêng Tư, của Chúng tôi đưa ra các điều khoản về việc Chúng tôi xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân nào thu thập được từ bạn hoặc được bạn cung cấp cho Chúng tôi. Bạn nên đọc kỹ Chính Sách Quyền Riêng Tư này để hiểu cách thức và lý do dữ liệu của bạn được xử lý và quyền dữ liệu của bạn là gì.
 • Chính sách Cookie của Chúng tôi, quy định thông tin về cookies trên trang Web của Chúng tôi và cách Chúng tôi sử dụng chúng, cũng như cách Chúng tôi thu thập và sử dụng địa chỉ giao thức internet (IP) của bạn.

4. Chúng tôi có thể thay đổi các Điều Khoản này

Chúng tôi sửa đổi các Điều Khoản này theo thời gian. Mỗi khi bạn muốn sử dụng trang Web của Chúng tôi, vui lòng kiểm tra các Điều khoản này để đảm bảo rằng bạn hiểu các điều khoản áp dụng cho bạn tại thời điểm đó và để nắm được bất kỳ thay đổi nào có thể đã được thực hiện.

Sau khi các Điều khoản này đã được thay đổi, việc bạn sử dụng trang Web có nghĩa là bạn chấp nhận các Điều Khoản được cập nhật và đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi các Điều Khoản được cập nhật.

Các Điều khoản này được cập nhật gần đây nhất vào tháng 2 năm 2021.

5. Chúng tôi có thể thay đổi trang Web của mình

Chúng tôi có thể cập nhật và thay đổi trang Web của mình để phản ánh các thay đổi đối với các sản phẩm hoặc dịch vụ của Chúng tôi, nhu cầu của người dùng và các ưu tiên kinh doanh của Chúng tôi.

Chúng tôi sẽ cố gắng gửi thông báo chính đáng cho bạn về bất kỳ thay đổi lớn nào.

6. Chúng tôi có thể tạm ngưng hoặc thu hồi trang Web của Chúng tôi

Trang Web của Chúng tôi được cung cấp miễn phí. Chúng tôi không đảm bảo rằng trang Web của Chúng tôi hoặc bất kỳ nội dung nào trên đó sẽ luôn khả dụng hoặc không bị gián đoạn. Chúng tôi có thể tạm ngưng, thu hồi hoặc hạn chế tính khả dụng của toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào trên trang Web của Chúng tôi vì lý do kinh doanh và vận hành. Chúng tôi sẽ cố gắng gửi cho bạn thông báo chính đáng về bất kỳ sự tạm ngưng hoặc thu hồi nào.

Bạn cũng có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả những người truy cập Trang Web Của Chúng tôi thông qua kết nối internet của bạn đều biết đến và tuân thủ các Điều Khoản này cũng như các điều khoản và điều kiện hiện hành khác.

7. Cách sử dụng tài liệu trên trang Web của Chúng tôi

Chúng tôi là chủ sở hữu hoặc người được cấp phép của tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trên trang Web của Chúng tôi và các tài liệu được xuất bản trên đó, bao gồm tất cả các logo và sản phẩm được hiển thị trên trang Web. Trang Web, cùng với các tài liệu và nội dung của nó, được bảo vệ bởi luật pháp trên toàn thế giới. Tất cả quyền lợi của tác giả được bảo lưu.

Bạn có thể in một bản sao và tải xuống các đoạn trích của bất kỳ (các) trang nào từ trang Web của Chúng tôi để sử dụng cho mục đích cá nhân của bạn. Bạn cũng có thể thông báo với những người khác trong tổ chức của mình nội dung đăng trên trang Web của Chúng tôi.

Bạn không được sửa đổi bản sao giấy hoặc kỹ thuật số của bất kỳ tài liệu nào bạn đã in ra hoặc tải xuống theo bất kỳ hình thức nào và bạn không được sử dụng bất kỳ hình minh họa, ảnh chụp, video, chuỗi âm thanh hoặc bất kỳ đồ họa nào riêng biệt với bất kỳ văn bản đi kèm nào.

Thân phận của Chúng tôi (và của bất kỳ người đóng góp nào được xác định) với tư cách là tác giả của nội dung trên trang Web của Chúng tôi phải luôn được thừa nhận.

Bạn không được sử dụng bất kỳ phần nội dung nào trên trang Web của Chúng tôi cho mục đích thương mại mà không có giấy phép từ Chúng tôi hoặc người cấp phép của Chúng tôi.

Nếu bạn in, sao chép hoặc tải xuống bất kỳ phần nào trên trang Web của Chúng tôi mà vi phạm các Điều khoản này, quyền sử dụng trang Web của bạn sẽ bị chấm dứt ngay lập tức và bạn phải trả lại hoặc hủy bỏ mọi bản sao của tài liệu bạn đã tạo hoặc tải xuống theo quyết định của Chúng tôi.

8. Không lệ thuộc vào thông tin trên trang Web này

Mặc dù Chúng tôi rất nỗ lực để cập nhật thông tin trên trang Web của mình, nhưng Chúng tôi không tuyên bố, cam kết hoặc bảo đảm, dù rõ ràng hay ngụ ý, rằng thông tin và nội dung (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) trên trang Web của Chúng tôi là chính xác, đầy đủ, hoặc mới nhất.

9. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các trang web Chúng tôi liên kết đến

Trường hợp trang Web của Chúng tôi chứa các liên kết đến các trang web và tài nguyên khác do bên thứ ba cung cấp, các liên kết này chỉ được cung cấp để bạn nắm thêm thông tin.

Các liên kết đó không có nghĩa là Chúng tôi chấp thuận các trang web được liên kết đó hoặc thông tin mà bạn có thể nhận được từ chúng. Chúng tôi không kiểm soát nội dung của các trang web hoặc tài nguyên đó.

10. Cam Kết

Theo đây, bạn đồng ý rằng trong phạm vi tối đa theo luật định, Henley, Các chi nhánh, đối tác kinh doanh, đại lý, nhà thầu, nhà thầu phụ và nhà cung cấp dịch vụ của Chúng tôi không đưa ra cam kết (dù rõ ràng hay ngụ ý), bảo đảm, hoặc điều kiện đối với việc bạn sử dụng trang Web của Chúng tôi. Bạn hiểu được rằng bạn sẽ tự chịu rủi ro khi sử dụng trang Web của Chúng tôi, đồng thời thiết kế và tính khả dụng của trang Web được dựa trên cơ sở "nguyên trạng" và "có sẵn".

Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác hoặc kịp thời của các thông tin có trên trang Web của Chúng tôi. Trong phạm vi theo luật định, Chúng tôi loại trừ mọi cam kết rõ ràng hoặc ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn đối với hiệu suất, khả năng tiêu thụ, chất lượng thỏa đáng, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, và việc không vi phạm quyền trí tuệ của bên thứ ba.

Bạn thừa nhận và chấp nhận rằng hệ thống máy tính và viễn thông không thể luôn không có lỗi và có thể bị gián đoạn cũng như có thể xảy ra thời gian ngừng hoạt động. Bạn cũng thừa nhận rằng Chúng tôi không đảm bảo hành động can thiệp vào việc bạn sử dụng trang Web, hoặc các dịch vụ do trang Web cung cấp sẽ đáp ứng các yêu cầu của bạn và/hoặc đạt được kết quả mong muốn, hoặc trang Web sẽ tương thích hoặc hoạt động với bất kỳ phần mềm, trình duyệt, ứng dụng hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào.

Chúng tôi không đảm bảo rằng việc sử dụng trang Web của bạn sẽ không bị gián đoạn, sẽ nhanh chóng, an toàn, không có lỗi hoặc việc mất nội dung sẽ không xảy ra, Chúng tôi cũng không đảm bảo bất kỳ kết nối nào đến hoặc truyền từ mạng máy tính.

Bạn cũng thừa nhận và chấp nhận vô điều kiện nguy cơ rằng việc sử dụng trang Web có thể ảnh hưởng đến khả năng sử dụng của phần mềm hoặc các ứng dụng của bên thứ ba, và toàn bộ rủi ro về chất lượng và hiệu suất của chúng chỉ thuộc về bạn..

Không có thông tin hoặc lời khuyên bằng lời nói hoặc bằng văn bản nào được cung cấp bởi Chúng tôi hoặc bất kỳ đại diện, người bán lại hoặc nhà phân phối được ủy quyền nào của Chúng tôi được hiểu là sai lệch hoặc sai lệch so với các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm ở trên trong bất kỳ trường hợp nào.

11. Giới hạn trách nhiệm

Cho dù bạn là người tiêu dùng hay người dùng doanh nghiệp:

Chúng tôi không loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý đối với bạn theo bất kỳ cách nào nếu làm như vậy là trái pháp luật. Điều này bao gồm trách nhiệm pháp lý đối với trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất của Chúng tôi hoặc sơ suất của nhân viên, đại lý hoặc nhà thầu phụ của Chúng tôi và trách nhiệm pháp lý đối với hành vi gian lận hoặc xuyên tạc gian dối.

Nếu bạn là người dùng doanh nghiệp:

Chúng tôi loại trừ tất cả các điều kiện ngụ ý, cam kết, tuyên bố hoặc các điều khoản khác có thể áp dụng cho trang Web hoặc bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào trên đó.

Henley, Các chi nhánh, đối tác kinh doanh, đại lý, nhà thầu, nhà thầu phụ và nhà cung cấp dịch vụ của Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, dù là trong hợp đồng, ngoài hợp đồng (bao gồm cả sơ suất), vi phạm nghĩa vụ theo luật định, hoặc theo cách khác, thậm chí nếu có thể dự đoán trước phát sinh theo hoặc liên quan đến:

 • Sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng trang Web
 • Sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào được hiển thị trên trang Web

Cụ thể, không ai trong số những người này phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại do hậu quả, ngẫu nhiên hoặc trừng phạt nào, bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Tổn thất lợi nhuận, bán hàng, kinh doanh hoặc doanh thu
 • Gián đoạn kinh doanh
 • Tổn thất khoản tiết kiệm dự kiến
 • Tổn thất cơ hội kinh doanh, thiện chí hoặc danh tiếng
 • Bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại gián tiếp hoặc do hậu quả nào khác

12. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về vấn đề virus và bạn không được phát tán chúng

Chúng tôi không đảm bảo rằng trang Web của Chúng tôi sẽ an toàn hoặc không có lỗi, không chứa virus hoặc các chương trình độc hại khác.

Bạn chịu trách nhiệm thiết lập cấu hình công nghệ thông tin, chương trình máy tính và nền tảng của mình để truy cập trang Web của Chúng tôi. Bạn nên sử dụng phần mềm chống virus của riêng bạn.

Bạn không được lạm dụng trang Web của Chúng tôi bằng cách cố ý phát tán virus, trojan, worms, logic bombs, tài liệu độc hại hoặc có hại về mặt công nghệ. Bạn không được cố gắng truy cập trái phép vào trang Web của Chúng tôi, máy chủ lưu trữ trang Web của Chúng tôi hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu nào được kết nối với trang Web của Chúng tôi. Bạn không được tấn công trang Web của Chúng tôi thông qua tấn công từ chối dịch vụ hoặc tấn công từ chối dịch vụ phân tán.

Ngoài ra, bạn không được:

 • Sử dụng bất kỳ robot, spider, scraper hoặc phương thức tự động nào khác để truy cập trang Web vì bất kỳ mục đích nào
 • Thu thập hoặc tập hợp thông tin người dùng được tìm thấy trên trang Web

Chúng tôi sẽ báo cáo bất kỳ vi phạm nào như vậy cho các cơ quan thực thi pháp luật có liên quan và Chúng tôi sẽ hợp tác với các cơ quan đó bằng cách tiết lộ danh tính của bạn cho họ. Trong trường hợp vi phạm như vậy, quyền sử dụng trang Web của bạn sẽ bị chấm dứt ngay lập tức.

13. Các quy tắc về liên kết đến trang Web của Chúng tôi

Bạn có thể liên kết đến trang chủ của Chúng tôi, miễn là bạn thực hiện điều đó một cách công bằng và hợp pháp và không làm tổn hại đến danh tiếng của Chúng tôi hoặc tận dụng (hoặc cố gắng tận dụng) lợi thế của nó, dù cố ý hay không.

Bạn không được thiết lập liên kết để đề xuất bất kỳ hình thức kết hợp, phê duyệt hoặc chứng thực nào về những thành phần mà không tồn tại ở phía Chúng tôi.

Bạn không được thiết lập liên kết đến trang Web của Chúng tôi trên bất kỳ trang web nào không thuộc sở hữu của bạn.

Trang Web của Chúng tôi không được nằm trên bất kỳ trang web nào khác, bạn cũng không được tạo liên kết đến bất kỳ phần nào trên trang Web của Chúng tôi ngoài trang chủ.

Chúng tôi có quyền rút lại sự cho phép liên kết mà không cần thông báo trước.

Nếu bạn muốn liên kết đến hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang Web của Chúng tôi ngoài nội dung đã nêu trên, vui lòng liên hệ với Chúng tôi theo số + 356 2138 7400 để thảo luận về vấn đề này.

14. Luật áp dụng đối với tranh chấp

Các Điều khoản này, chủ đề của chúng và sự hình thành của chúng được điều chỉnh bởi luật pháp Malta. Theo đây, bạn đồng ý rằng các tòa án của Malta sẽ có thẩm quyền riêng đối với bất kỳ vấn đề nào như vậy.

15. Quyền sở hữu trí tuệ của Chúng tôi

Bạn không được phép sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ của Chúng tôi mà không có sự chấp thuận rõ ràng từ Chúng tôi, trừ khi chúng là một phần của tài liệu mà bạn đang sử dụng như được cho phép trong "Cách bạn sử dụng tài liệu trên trang Web của Chúng tôi" (được nêu trong phần 7 ở trên).

Chúng tôi sử dụng cookies để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất có thể. Nhấp vào Chấp nhận tất cả để tiếp tục như được chỉ định hoặc nhấp vào Cho phép lựa chọn để chọn loại cookies bạn chấp nhận. Để biết thêm thông tin vui lòng truy cập ... của chúng tôi Chính sách Cookies.

Loading...